Generalforsamling 2021
Generalforsamlingen afholdes i år den. 19. maj 2021 kl. 19.30 i Mou Hallens cafeteria.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest den 5. maj 2021

Med Venlig Hilsen – Bestyrelsen

 

23.06.2016 af Tommy Madsen - Læs mere